tło
Galeria rysunku satyrycznego Cezarego Marka

W związku z tym, że
rysunek satyryczny stał
się z czasem istotnym
elementem twórczości Cezarego Marka i zys-
kał sobie sporo zwolen-
ników nadeszła pora
powstania internetowej
galerii rysunku satyry-
cznego. Zycie w Opolu
dostarcza mnóstwo te-
matów artyście do two-
rzenia swoich prac cze-
go owoce można zo-
baczyć m. in. tutaj.

kontakt: cezarymarek.republika.pl, cezarymarek@wp.pl,
tel. 607403071,
gg: 4749113

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wszelkie podobieństwo osób i sytuacji jest czysto przypadkowe :)